Xbrane tillkännager ytterligare fyra beviljade patent

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE) har beviljats fyra nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV). Patenten kom som en följd av utvecklingen av XdivaneTM (biosimilarkandidat på Opdivo®) och utgör grunden för en breddning av teknologiplattformen för tillverkning av antikroppar med hög produktivitet och därmed låg produktionskostnad i mammalieceller. Då majoriteten av biologiska läkemedel på marknaden idag tillverkas i mammalieceller är denna breddning kritisk för Xbranes framtida portfölj av biosimilarer.

Rekombinanta proteiner produceras via introduktion av en DNA-sekvens i en levande cell som instruerar cellen att producera proteinet av intresse. Signalpeptider får typiskt sett cellen att translokera det rekombinanta proteinet genom och över cellmembranet. Det har visats i patenten att vissa nukleinsyrasekvenser av DNA-sekvenserna som kodar signalpeptiderna påverkar produktionsutbytet positivt, dvs mängden av målproteinet som produceras i en given fermenteringsskala. Patenten avser specifika sådana nya nukleinsyrasekvenser vilka kallas för TIS (Translation Initiation Sites) och som har visats ha betydande inverkan på produktionsutbytet. Meddelandet av patenten har publicerats i senaste upplagan av Svensk Patenttidning: https://www.prv.se/sv/patent/webbpublikationer/svensk-patenttidning/

En internationell patentansökan som åberopar prioritet från patenten inlämnades tidigare i år och nämnda kommer att följas upp i kommersiellt viktiga marknader.

Med dessa beviljade patent samt ett patent som kommer att beviljas i november har Xbrane erhållit totalt sju godkända patent under 2021.

Vi är väldigt stolta över dessa beviljade patent. XdivaneTM är vår första biosimilarkandidat tillverkad i mammalieceller och dessa patent bekräftar att vad vi gjort med den produkten är innovativt och leder till en signifikant fördel gällande produktivitet och produktionskostnad. Xbranes ambition är att ha den lägsta produktionskostnaden på marknaden för respektive referensprodukt och vi bedömer det som att teknologin som dessa patent skyddar medverkar till det”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.