Aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget har per 31 december 2022 tre pågående långsiktiga aktiesparprogram.

 

LTIP 2020

LTIP 2020 är ett långsiktigt aktiesparprogram som löper under perioden 2020–2022. Programmet innebär att arbetstagarens deltagande kräver en investering i Xbranes aktier, de så kallade sparaktierna, upp till total 1 500 aktier, anskaffade före den 31 januari 2021. För varje sparaktie (1) den anställda har förvärvat får den anställda förvärva en (1) s k matchningsaktie samt upp till tre (3) s k prestationsaktier. Utfallet av prestationsaktier baseras på uppfyllande av de mål som fastställs med LTIP 2020 och som är relaterade till totala avkastningen på Xbranes aktie. Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltagaren är anställd i koncernen och att alla dennes sparaktier är allokerade till programmet under intjänandeperioden.Vid initieringen av programmet värderades matchningsaktien till 41,9 SEK, prestationsaktie nr 1 till 14,4 SEK, prestationsaktie nr 2 till 11,0 SEK och prestationsaktie nr 3 till 9,1 SEK. Inga utdelningar förväntas lämnas under intjäningsperioden. Prestationsaktiernas värde tar hänsyn till sannolikheten för att aktieavkastningsvillkoren kommer att uppfyllas, vilket beräknats med Monte Carlo-simulering. Ingående antal aktierätter vid räkenskapsåret 2020 uppgick till 246 000 st (matchningsaktie 61 500 st och prestationsaktie 184 500 st) och utgående antal vid räkenskapsåret 2020 uppgick till 164 300 st (matchningsaktie 41 075 st och prestationsaktie 123 225 st). Kostnaderna för programmet omfattar värdet av aktierna samt sociala kostnader för de belopp som de anställda beräknas tilldelas, vilka kostnadsförs löpande under perioden 2020–2022.

LTIP 2021

LTIP 2021 är ett långsiktigt aktiesparprogram som löper under perioden 2021–2023. Programmet innebär att arbetstagarens deltagande kräver en investering i Xbranes aktier, de så kallade sparaktierna, upp till total 1 500 aktier, anskaffade före den 31 januari 2022. För varje sparaktie (1) den anställda har förvärvat får den anställda förvärva en (1) s k matchningsaktie samt upp till tre (3) s k prestationsaktier. Utfallet av prestationsaktier baseras på uppfyllande av de mål som fastställs med LTIP 2021 och som är relaterade till totala avkastningen på Xbranes aktie. Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltagaren är anställd i koncernen och att alla dennes sparaktier är allokerade till programmet under intjänandeperioden. Vid initieringen av programmet värderades matchningsaktien till 111,0 SEK, prestationsaktie nr 1 till 38,2 SEK, prestationsaktie nr 2 till 29,2 SEK och prestationsaktie nr 3 till 24,1 SEK. Inga utdelningar förväntas lämnas under intjäningsperioden. Prestationsaktiernas värde tar hänsyn till sannolikheten för att aktieavkastningsvillkoren kommer att uppfyllas, vilket beräknats med Monte Carlo-simulering. Ingående antal aktierätter vid räkenskapsåret 2021 uppgick till 390 000 st (matchningsaktie 97 500 st och prestationsaktie, 292 500 st) och utgående antal vid räkenskapsåret 2021 uppgick till 164 300 st (matchningsaktie 23 790st och prestationsaktie 95 160 st). Kostnaderna för programmet omfattar värdet av aktierna samt sociala kostnader för de belopp som de anställda beräknas tilldelas, vilka kostnadsförs löpande under perioden 2021–2023.

LTIP 2022

LTIP 2022 är ett långsiktigt aktiesparprogram som löper under perioden 2022–2024. Programmet innebär att arbetstagarens deltagande kräver en investering i Xbranes aktier, de så kallade sparaktierna, upp till total 1 500 aktier, anskaffade före den 31 januari 2023. För varje sparaktie (1) den anställda har förvärvat får den anställda förvärva en (1) s k matchningsaktie samt upp till tre (3) s k prestationsaktier. Utfallet av prestationsaktier baseras på uppfyllande av de mål som fastställs med LTIP 2022 och som är relaterade till totala avkastningen på Xbranes aktie. Berättigande till aktier är vidare villkorat av att deltagaren är anställd i koncernen och att alla dennes sparaktier är allokerade till programmet under intjänandeperioden. Vid initieringen av programmet värderades matchningsaktien till 86,6 SEK, prestationsaktie nr 1 till 29,8 SEK, prestationsaktie nr 2 till 22,8 SEK och prestationsaktie nr 3 till 18,8 SEK. Inga utdelningar förväntas lämnas under intjäningsperioden. Prestationsaktiernas värde tar hänsyn till sannolikheten för att aktieavkastningsvillkoren kommer att uppfyllas, vilket beräknats med Monte Carlo simulering. Ingående antal aktierätter vid räkenskapsåret 2022 uppgick till 135 000 st (matchningsaktie 33 750 st och prestationsaktie 101 250 st) och utgående antal vid räkenskapsåret 2022 uppgick till 135 000 st (matchningsaktie 33 750 st och prestationsaktie 171 000 st). Kostnaderna för programmet omfattar värdet av aktierna samt sociala kostnader för de belopp som de anställda beräknas tilldelas, vilka kostnadsförs löpande under perioden 2022–2024.