Organisation


Inom organisationen återfinns det 93 anställda, bestående av personer med djupgående expertis och ”know-how” inom biosimilar utveckling. Styrelsen består av 7 ledamöter som inte är aktiva vid den dagliga verksamheten och som tillsammans har en omfattande kunskap inom utveckling utav läkemedel. Ledningen och styrelsen har tillsammans varit involverade i utvecklingen av 30 kommersiella läkemedelsprodukter och har tillsammans väl över 160 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen.

Vid Xbrane återfinns det över 32 stycken disputerade forskare, medverkande vid totalt 89 st vetenskapliga artiklar samt 60 stycken patent och patentansökningar. De aktiva vid Xbrane kommer dels från akademiska bakgrunder samt från omfattande karriärer inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Verksamheten är beläget vid Xbrane´s huvudkontor i Stockholm