FINANSIELL KALENDER

02 maj 2024

Årsstämma 2024

27 mar 2024

Årsredovisning 2023

29 feb 2024

Bokslutskommuniké 2023

30 nov 2023

Delårsrapport januari – september 2023