FINANSIELL KALENDER

13 aug 2021

Delårsrapport januari – juni 2021

29 okt 2021

Delårsrapport januari – september 2021

16 feb 2022

Bokslutskommuniké 2021

05 maj 2022

Årsstämma