FINANSIELL KALENDER

17 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

31 mar 2023

Årsredovisning 2022

04 maj 2023

Årsstämma 2023

31 maj 2023

Delårsrapport januari – mars 2023

31 aug 2023

Delårsrapport januari – juni 2023