FINANSIELL KALENDER

24 feb 2022

Bokslutskommuniké 2021

31 mar 2022

Årsredovisning 2021

05 maj 2022

Delårsrapport januari – mars 2022

05 maj 2022

Årsstämma

22 jul 2022

Delårsrapport januari – juni 2022

28 okt 2022

Delårsrapport januari – september 2022

17 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022