FINANSIELL KALENDER

22 jul 2022

Delårsrapport januari – juni 2022

28 okt 2022

Delårsrapport januari – september 2022

31 mar 2023

Årsredovisning 2022

17 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022