FINANSIELL KALENDER

24 okt 2024

Delårsrapport januari – september 2024

17 jul 2024

Delårsrapport januari – juni 2024

16 maj 2024

Delårsrapport januari – mars 2024

02 maj 2024

Årsstämma 2024