Presentationer


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Bokslutskommuniké 2023

BOLAGSPRESENTATION 2024 MARS

Bolagspresentation 2024 Mars

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2023

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2023

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2022

Bokslutskommuniké 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2022

Delårsrapport januari - september 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022

Delårsrapport januari - juni 2022

Delårsrapport Januari - Mars 2022

Delårsrapport Januari - Mars 2022