Aktien


Aktier i Xbrane Biopharma AB är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet XBRANE. Antalet stamaktier är 25 144 906. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämman.

 

 – Här hittar du den senaste aktiekursinformationen om Xbrane Biopharma-aktien

Insiderhandel (Finansinspektionen / Värdepappers- och valutakommissionen)

 

Xbrane Biopharma AB