Ersättningar


Ersättning till styrelse

Årsstämman 2021 fastställde att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 3 000 000 kronor.

Arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 600 000 kronor och var och en av övriga ledamöter ska erhålla 300 000 kronor. Arvodet för ordförande vid ersättningsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

Arvodet för ordförande vid revisionsutskottet ska uppgå till 150 000 kronor och 75 000 kronor för övriga ledamöter. Slutligen ska arvodet för ordförande vid transaktionsutskottet ska uppgå till 100 000 kronor och 50 000 kronor för övriga ledamöter.

NamnBefattning i styrelsenArvodeUtskotts arvode
Anders TullgrenOrdförande600 000 SEK200 000 SEK
Peter EdmanLedamot300 000 SEK50 000 SEK
Karin WingstrandLedamot300 000 SEK50 000 SEK
Eva NilsagårdLedamot300 000 SEK150 000 SEK
Ivan Cohen-TanugiLedamot300 000 SEK50 000 SEK
Mats ThorénLedamot300 000 SEK125 000 SEK
Kirsti GjellanLedamot300 000 SEK75 000 SEK
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Enligt aktiebolagslagen ska bolagsstämman besluta om riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare enligt styrelsen förslag till bolagstämman. Vid bolagsstämman den 5 maj 2022 antogs riktlinjer med huvudsakligen följande innehåll, se nedan länk.

– Ersättning till ledande befattningshavare

Den totala summan av ersättning som lämnas eller kommer lämnas direkt eller indirekt av Bolaget till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i Bolagets koncernredovisning, som offentliggjorts i årsredovisningen för 2021, vilken är tillgänglig på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.