Våra produkter


Portfölj av biosimilarer 
Xbrane utvecklar biosimilarer på originalläkemedel där vi bedömer att vi kan göra en stor skillnad i termer av förbättrad tillgänglighet med en lägre prissättning. Vår ledande biosimilar Xlucane™ (ranibizumab biosimilar) kommer att hjälpa äldre människor som lider av åldersrelaterad makuladegeneration från att få kraftig synnedsättning samtidigt som det skapar en mer kostnadseffektiv behandling än vad som finns på marknaden idag.

ProduktOriginal-läkemedelAktiv substansPrimär indikationEstimerad föräljning för orignialläkemedel Patentutgång för originalläkemedelUtvecklingsfas
Xlucane™Lucentis®RanibizumabVåt åldersrelaterad makuladegeneration, diabetesrelaterade ögonskador och retinal venocklusion.32 miljarder SEK2022 (Europa) 2020 (USA)Fas III
Xcimzane™Cimzia®Certolizumab pegolReumatoid artrit, azial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom.19 miljarder SEK2024 (USA) 2025 (Europa)Pre-klinisk fas
Xdivane™Opdivo®NivolumabHudcancer, lungcancer, njurcellscancer, huvud- och halscancer samt urinblåse- och urinvägscancer.64 miljarder SEK2016-2031 beroende på landPre-klinisk fas
Xoncane™Oncaspar®PegaspargaseAkut lymfatisk leukemi. 2 miljader SEKUtgångetPre-klinisk
SpherotideDecapeptyl®TriporelinProstatacancer, bröst-canser, edometrios och myom. 4 miljarder SEKUtgångetPre-klinisk fas

Xlucane™


Xlucane™ används vid behandling av åldersrelaterad våt makuladegeneration, diabetesrelaterat makulaödem, diabetisk retinopati och retinal åderocklusion. Dessa indikationer drabbar mer än 18 miljoner patienter globalt, . Xlucane™ kommer att ge en mer kostnadseffektiv behandling än de etablerade VEGFa-inhibitorerna Lucentis® och Eylea® och därigenom ge stora patientgrupper tillgång till behandling samtidigt som besparingar i sjukvården kan göras. Under 2020 såldes VEGFa-inhibitorer för behandling av ögonsjukdomar för 10,1 miljarder EUR, varav Lucentis® stod för var 3,1 miljarder EUR.

Xbrane har slutfört utvecklingen av en kommersiell produktionsprocess för Xlucane™ och har med en flertal analytiska tester visat att produkten har en hög grad av likhet med referensläkemedlet, i enlighet med riktlinjer utfärdade av EMA och FDA.

En fas III studie avsedd att bekräfta klinisk ekvivalens pågår. Målet är att ansöka om marknadsgodkännande för produkten till både EMA och FDA under 2021.

Xbrane har ingått ett avtal om gemensam utveckling med det tyska generika och biosimilarföretaget STADA. Enligt avtalet är Xbrane ansvarigt för produktutvecklingen och STADA för marknadsföring och försäljning. Utvecklingskostnader liksom vinster från försäljning delas lika av parterna. De Nordamerikanska rättigheterna för produkten är ut-licensierade till Bausch + Lomb.