Visselblåsartjänst


Xbrane strävar efter att leverera värde till kunder, kollegor, aktieägare och andra intressenter. Vårt tydliga mål är att vara ett etiskt företag och en god företagsmedborgare som följer lagen och befintliga uppförandekoder.

En visselblåsartjänst ger en person möjlighet att varna om något som kanske inte överensstämmer med lagen, organisationens värderingar eller uppförandekoden, och som allvarligt kan påverka en organisations verksamhet och anseende. Visselblåsartjänsten är ett komplement till vanliga kommunikationskanaler.

Xbrane använder ett tredjepartsföretag – People Intouch – för visselblåsarfunktionen. People Intouch ser till att du anonymt kan använda vår rapporteringskanal. Rapporteringskanalen kan nås på vilken enhet som helst, inklusive smarta telefoner. Vi rekommenderar anställda att komma åt kanalen från en enhet som inte är ansluten till vårt intranät.