Utveckling av aktiekapital


Sedan Xbrane Biopharma grundades 2008, har aktiekapitalet utvecklats enligt tabellen nedan.

DatumTransaktion Förändring i antal aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapital Totalt aktiekapital
2022-10-18Nyemission2 361 11227 506 018529 3616 166 466
2022-06-14Aktieteckning105 00025 144 90623 5415 637 138
2021-09-21Nyemission2 817 700 25 039 906631 6895 613 597
2020-11-13Nyemisson2 919 70822 200 415654 5584 977 023
2020-06-16Aktieteckning11 70919 280 7072 6254 322 465
2020-05-29 Riktad nyemission 3 853 799 19 268 998 863 968 4 319 840
2019-07-25 Nyemission2 720 328 15 415 199 609 859 3 455 872
2019-06-27 Riktad emission av aktier 4 387 745 12 694 874 983 671 2 846 013
2019-04-05 Riktad emission av aktier 1 977 887 8 307 126 443 415 1 862 342
2018-04-24 Konvertering av lån 330 612 6 329 239 74 119 1 418 927
2018-04-24 Riktad emission av aktier 41 857 5 998 627 9 384 1 344 808
2017-09-25 Riktad emission av aktier 16 500 5 956 770 3 699 1 335 425
2017-06-16 Konvertering av lån 528 986 5 940 270 118 591 1 331 725
2017-06-05 Riktad emission av aktier 655 738 5 411 284 147 007 1 213 134
2016-10-31 Konvertering av lån 132 232 4 755 546 29 644 1 066 127
2016-01-22 Emission av aktier (IPO) 2 393 024 4 623 314 536 483 1 036 483
2015-12-02 Bonus issue -2 230 290 399 100 500 000
2015-12-02 Aktiesplit 10:1 -2 230 290 -100 899
2015-03-11 Nyemission1 989 223 029 900100 899
2014-02-10 Aktiesplit 10:1 -221 040 -100 000
2014-02-10 Nyemission11 052 22 104 50 000 100 000
2013-07-22 Share capital decrease approval ---50 000
2013-05-15 Share capital decrease -11 052 -355 200 50 000
2013-04-25 Aktiekapitalminskning -11 052 -700 000 405 200
2013-04-25 Nyemission 9 824 11 052 982 400 1 105 200