Ledningen


Verkställande direktören (VD) är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta Xbranes löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget. Av styrelsens arbetsordning och instruktion för VD framgår vilka frågor som bolagets styrelse ska fatta beslut om och vilka beslut som faller inom VD:s ansvarsområde. VD ansvarar även för att ta fram rapporter och nödvändigt beslutsunderlag inför styrelsesammanträden och är föredragande av materialet vid styrelsesammanträden.

Xbrane har en ledningsgrupp bestående av tio personer som utöver VD består av COO/Head of Biosimilars, Finanschef/Head of IR, CTO, Head of Manufacturing and Supply Chain, Head of Clinical Affairs, Head of Regulatory Affairs, Head of Business Development, Head of HR samt General Counsel.

Ledningsgrupp


VD

Martin Åmark

Sedan 2015

Martin Åmark civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska högskola samt en MBA från INSEAD. Martin har åtta års erfarenhet från Bain & Co där han arbetade som managementkonsult. På Bain & Co arbetade Martin främst med företagsförvärv, strategi och organisation tillsammans med byråns nordiska klienter vilka är verksamma inom flera industrier, inklusive Life Science och läkemedel.

Aktier: 175 073

COO & Head of Biosimilars

Siavash Bashiri

Sedan 2015

Siavash Bashiri har en civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik från Uppsala universitet. Siavash Bashiri har de senaste åren framgångsrikt lett Xbranes svenska verksamhet och arbetat med flera större läkemedelsbolag i leverans av skräddarsydda proteinproduktionssystem. Siavash Bashiri har vidare tidigare erfarenhet från Agilent Technologies där han var försäljningschef i EMEA för en av Agilent Technologies produkter. Han har även erfarenhet av processen med kommersialisering av biotech start-ups.

Aktier: 120 714

Finanschef & Head of IR

Anette Lindqvist

Sedan 2021

Anette Lindqvist har en examen i företagsekonomi från Göteborgs Handelshögskola. Hon har mer än 25 års erfarenhet från Life Science-sektorn efter att ha haft ett antal Senior Finance & Business-roller som Global Clinical Finance Director på AstraZeneca, chef för Business Control på Swedish Orphan Biovitrum, Global CFO, SVP Finance Getinge Infection Control & Global CFO Operations & Supply Chain Mölnlycke Healthcare.

Aktier: 6 000

CTO

Dr. David Vikström

Sedan 2014

David Vikström har doktorerat inom expressionssystem för proteiner i E. coli. Han började på Xbrane 2010 och har sedan dess framgångsrikt utvecklat nya teknologier och stammar för olika proteiner. Han leder för närvarande utvecklingen av Xbranes biosimilarkandidater. David är även vetenskapliga rådgivare i Cloneopt AB.

Aktier: 47 318

Head of Manufacturing and Supply Chain

Anders Wallström

Sedan 2019

Anders Wallström har en civilingenjörsexamen i Bioteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har mer än 20 års erfarenhet av processutveckling, tillverkning och validering från SOBI och Biovitrum. Vidare har han betydande erfarenhet från koordinering av kontraktstillverkning för kommersiella produkter både för småmolekyler och biotekniska produkter.

Aktier: 9 006

Head of Clinical Affairs

Dina Jurman

Sedan 2017

Dina Jurman har en magisterexamen i biomedicin från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som Director Clinical Operations på IRW Consulting AB samt Clinical Operations Manager Consultant på Amgen Sweden.

Aktier: 420

Head of Regulatory Affairs

Maria Edebrink

Sedan 2019

Maria Edebrink har en magisterexamen i Kemi från Stockholms universitet. Hon har 28 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och regulatoriska frågor från AstraZeneca, Galderma och Medivir. Hennes erfarenhet omfattar biotekniska produkter, småmolekyler, medicintekniska produkter samt kosmetika från tidigt till sent utvecklingsstadium fram till kommersiell tillverkning.

Aktier: 8 485

Chief Business Officer

Xiaoli Hu

Sedan 2020

Xiaoli började på Xbrane Biopharma i maj 2020 som chef för Business Development. Hon har över 10 års erfarenhet inom bioteknikindustrin och medicinsk vetenskap, affärsutveckling, företagsstrategi, riskkapitalinvesteringar och biovetenskaplig forskning. Xiaoli tjänstgjorde senast som Business Development Director för Affibody AB där hon var avgörande för att etablera samarbetet med Alexion för gemensam utveckling till ett potentiellt värde av 650 miljoner USD. Innan hon började på Affibody arbetade Xiaoli som Associate Investor på HealthCap, en ledande europeisk life science VC-investerare.

Xiaoli har en Ph.D. i medicin från Karolinska Institutet och en M.D. från Shanghai Jiao Tong University med två års specialiserad utbildning i allmän kirurgi.

Aktier:-

Head of Human Relations

Nina Ivers

Sedan 2020

Ninva Ivers är utbildad Apotekare och har studerat Human Resources Management vid Uppsala och Stockholms universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet av olika affärsroller och områden inom life science-företag som Astra, Johnson & Johnson och Swedish Orphan Biovitrum. Hon har erfarenhet från ledande positioner inom marknadsföring och försäljning samt HR, senast i en global HR-roll på Sobi där hon bidrog till företagets tillväxt och utveckling av HR-funktionen.

Aktier: 4 800

General Counsel

Erik Domines

Sedan 2021

Erik Domines har en jurist kandidatexamen vid Juridicum på Stockholms universitet, General Counsel mini MBA. Han har lång erfarenhet som bolagsjurist inom Life Science sektorn och olika projekt inom lagal operations. Tidigare befattning som chefsjurist vid Recipharm.

Aktier: 1 000

NamnBefattningIngår i ledningsgruppen sedanAnställd i bolaget sedanInnehav i Xbrane - AktierInnehav i Xbrane - TeckningsoptionerInnehav i Xbrane - Konvertibler
Martin ÅmarkVD20152015175 073--
Siavash BashiriCOO/Head of Biosimilars20122012120 714--
Anette LindqvistCFO/Head of IR202020206 000--
David VikströmCTO2014201447 318--
Anders WallströmHead of Manufacturing and Supply Chain202020199 006--
Dina JurmanHead of Clinical Affairs20172017420--
Maria EdebrinkHead of Regulatory Affairs202020198 485--
Xiaoli HuChief Business Officer 20202020---
Nina Ivers Head of HR202020204 800--
Erik DominesGeneral Counsel202120211 000--