Xbrane i korthet


Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikföretag som utvecklar biosimilarer, dvs. uppföljningsläkemedel på redan godkända biologiska läkemedel som kan introduceras till ett lägre pris efter patentutgång på originalläkemedlet. Xbrane har en patenterad plattformsteknologi som ger en lägre produktionskostnad av biologiska läkemedel jämfört med konkurrerande system. Xbrane har ett team med kompetens att ta biosimilarer från cell-linje till godkännande med lång kollektiv erfarenhet från läkemedelsutveckling. Xbrane har sitt huvudkontor och utvecklingslabb på Campus Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är sedan september 2019 noterad på Nasdaq Stockholm, med ticker XBRANE.

Syftesdriven organisation


Biologiska läkemedel har revolutionerat behandlingen av många sjukdomar, exempelvis ögonsjukdomar som åldersrelaterad makuladegeneration, auto-immuna sjukdommar som ledgångsreumatsm och psoriasis samt cancer. Problemet är bara att de är så dyra att det skapar ett problem kring tillgänglighet. Exempelvis i USA står biologiska läkemedel för 40% av landets läkemedelskostnader medan bara 2% av befolkningen tar del av behandlingen. Detta är inte hållbart och ej förenligt med WHOs konstitution vilken slår fast att "...den högsta uppnåbara hälsonivån är en mänsklig rättighet för alla individer." Målet och meningen med vårt arbete är få till stånd en förändring och eliminera dessa ojämlikheter i hälsa globalt. Xbrane är en syftesdriven organisation, där detta syfte genomsyrar allt vi gör och ger oss inspirationen och motivationen att driva utvecklingen av våra läkemedelskandidater framåt.

Vår strategi


Xbrane´s mål är att bli en världsledande biosimilarutvecklare med en bred produktportfölj och lägst produktionskostnad för respektive molekyl. Xbrane´s strategi är baserade på följande tre grundstenar:


1

Plattformsteknologi som ger en konkurrensfördel

Utvecklingen baseras på Xbranes plattformsteknologi vilken ger en lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Att vidareutveckla, bredda, fördjupa och skydda denna plattform är fundamentalt för Xbranes långsiktiga konkurrensförmåga. Xbrane arbetar intensivt med forskning kring optimerade genmodifierade cellinjer, genkonstrukt, metoder för fermentering, rening samt även inom kritiska analytiska metoder. Allt detta är grunden för en framgångsrik utveckling av högkvalitativa och kostnadseffektiva biosimilarer.

2

Agilt, effektivt och högkvalitativt utvecklingsarbete

Xbranes utvecklar sina biosimilarer i teams sammansatta av experter från respektive kompetensområde som krävs för att ta en produkt från cell-linje till godkänt läkemedel. Dessa team ska vara så autonoma som möjligt och känna fullt ägarskap över att ta produkten till marknaden. Detta skapar snabbhet, effektivitet och motivation, samtidigt som kompetensområdena hålls samman och fördjupas i specifika funktioner. Xbranes målsättning är att kunna utveckla biosimilarer snabbare och till lägre kostnad jämfört med andra utvecklare.

3

Nätverk av starka lokala försäljnings och distributionspartners

Xbrane utvecklar gradvis ett nätverk av lokala och regionala samarbetspartners för försäljning och marknadsföring av sina produkter. Det är av stor vikt att Xbrane säkerställer partnerskap med de bolag som har bäst förutsättningar för att få produkten till patienten på ett så effektivt sätt som möjligt.