Grundare


Xbrane Biopharma grundades i centrumet för biomembranforskning vid Stockholms universitet. De vetenskapliga grundarna var Jan-Willem de Gier och Samuel Wagner, under ledning av Gunnar von Heine, Sveriges mest citerade forskare inom molekylärbiologi.

CO-FOUNDER

Jan-Willem de Gier

Jan-Willem de Gier är professor vid Stockholms universitet och uppfinnare av Xbrane´s Lemo System och medgrundare av Xbrane Biopharma.

Jan-Willem de Giers forskning centrerar kring system för att förbättra produktionen av rekombinanta proteiner i E. coli. Kort sagt, för att identifiera flaskhalsar som hämmar proteinproduktionen och tillämpa denna information för att konstruera eller välja stammar med förbättrade produktionsegenskaper. Forskningen utnyttjar en mängd olika tekniker: avancerad bakteriell genetik, molekylärbiologi, flödescytometri, fluorescensmikroskopi, proteomik, masspektrometri och helgen-sekvensering. Jan-Willem har bidragit till 116 vetenskapliga artiklar.

CO-FOUNDER

Samuel Wagner

Samuel Wagner är professor vid Tübingen-universitetet i Tyskland. Han är en av medgrundare av Xbrane och uppfinnare av Xbranes Lemo System. Samuel listades av tidningen Capital som en av de mest inflytelserika juniora forskarna i Tyskland i urvalet 4 x 40 under 40 år. Samuel Wagner blev huvudansvarig för sektionen för cellulär och molekylär mikrobiologi år 2015 och professor 2018. Samuel har bidragit till 44 vetenskapliga artiklar.