Bolagets historia


Xbrane Biopharma grundades på Stockholms Universitet 2008 av forskarna Jan-Willem De Gier och Samuel Wagner tillsammans med Serendipity Ixora drivet av entreprenörerna Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouya.

Grunden till bolaget var en unik teknologi som resulterade i en mer kostnadseffektiv produktion av proteiner i värdceller av formen E.coli.

Xbranes första år kom att handla om att etablera denna teknologiska plattform, skydda den via patent och etablera kritisk kompetens och kunnande inom organisationen. Detta gjordes genom nära samarbete med ledande bolag inom produktion av proteiner och enzymer, där Xbranes teknologi kunde appliceras. Många av dessa kunder fanns inom läkemedelsindustrin, vilket gjorde att bolaget relativt snabbt insåg att det var där det skulle fokusera. Xbrane arbetade under denna period med ledande läkemedelsbolag som MedImmune (del av AstraZeneca), Eli Lilly och Daiichi Sankyo. Att hjälpa ledande läkemedelsbolag med att utveckla kostnadseffektiva produktionsplattformar för nya läkemedelskandidater var givande och lärorikt, men med en affärsmodell som skulle ge royalty på framtida försäljning av produkterna, blev den inneboende risken i utveckling av helt nya läkemedel för hög. Xbrane fick då upp ögonen för marknaden för biosimilarer. Patenten på de första riktigt stora biologiska läkemedlen, filgrastim, EPO och humant tillväxthormon, som hade proteiner som aktiva beståndsdelar, hade gått ut och ett antal så kallade biosimilarer, dvs. uppföljande ekvivalenta produkter, hade kommit till marknaden. Med tanke på antalet nya biologiska läkemedel som kom till marknaden insåg Xbrane att detta skulle bli en stor marknad över tid. Xbrane insåg också att det var en marknad där dess styrka – kostnadseffektiv produktion av proteiner – skulle komma till sin fulla rätt. Xbrane gjorde därför under 2014 ett strategiskt skifte till att fokusera på utveckling av egna biosimilarer.

Efter en utvärdering av potentiella produkter att utveckla, med hänsyn till tidpunkt för patentutgång, attraktivitet av marknad och konkurrenssituation, föll valet på att som ledande produkt utveckla en ranibizumab (Lucentis®) biosimilar, som fick namnet Ximluci®. Xbrane sökte också vid denna tidpunkt att bredda sin teknologiska plattform och produktportfölj med fler biosimilarer eller komplexa generika produkter med samma karakteristika som biosimilarer, dvs. svårtillverkade produkter med begränsad konkurrens. I denna process förvärvade Xbrane Primm Pharma med den ledande produktkandidaten Spherotide, världens första generika på prostatacancerläkemedlet Decapeptyl®.

I början av 2016 gjorde Xbrane en kapitalanskaffning på ca. 100 miljoner SEK och noterade bolagets aktie på Nasdaq First North. Kapitaltillskottet investerades i vidare pre-klinisk utveckling av både Ximluci® och Spherotide. Under 2017 lanserades Spherotide tillsammans med en partner i Mellanöstern och har sedan dess använts av tusentals patienter framförallt i behandling mot prostatacancer. Under 2018 slöt Xbrane ett antal samarbetsavtal med större läkemedelsbolag för försäljning och marknadsföring av både Ximluci® och Spherotide, däribland det tyska generika och biosimilar bolaget STADA samt det kinesiska bolaget China Resource Pharmaceuticals. Under september 2019 tog Xbrane steget och noterades på Nasdaq Stockholm.