Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2019

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen inkluderar bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2019.

Enligt ESMAs rekommendationer innehåller årsredovisningen även en redogörelse över de operationella och finansiella risker som bolaget ser med hänsyn till Covid-19 pandemin (VD-ord, förvaltningsberättelsen och not 32). Xbrane fortsätter följa utvecklingen noga och avser ge uppdaterad information i delårsrapporten för januari-mars 2020 som publiceras den 13 maj, 2020.

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com.