Rättelse avseende kallelse till årsstämma i Xbrane Biopharma

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane") meddelar rättelse avseende kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 4 april 2022.

Rättelsen, punkt 8-10, avser den föreslagna styrelseledamoten Kirsti Gjellans tidigare uppdrag. Kirsti Gjellans har tidigare varit styrelseledamot i PiiA, SwedenBio, OxThera och Pfizer Health AB. Xbrane Biopharma AB har idag uppdaterat kallelsen och kallelsen i sin helhet till årsstämman, som hålls den 5 maj 2022, finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.xbrane.com.