Xbrane uttalar ambition att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis vid slutet av 2023/ början av 2024 och att initiera ett nytt biosimilarutvecklingsprojekt per år.

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Stockholm, Sverige – Xbrane (Nasdaq: XBRANE), Som nästa steg att bli en världsledande biosimilarutvecklare, kommunicerar Xbrane idag sin ambition att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis genom nettoinkomsterna från Xlucane™ i slutet av 2023/början av 2024 och att initiera ett nytt utvecklingsprojekt per år. Bolaget närmar sig inlämnande av registreringsansökan för Xlucane™ (Lucentis® biosimilarkandidat) i EU under tredje kvartalet och i USA under fjärde kvartalet 2021. Grunden för fortsatt tillväxt är satt genom etablering av ett nytt biotechlabb på Campus Solna, ett starkt utvecklingsteam med 50-talet experter samt en plattformsteknologi för högre produktivitet till lägre kostnad. Xbranes styrelse och ledning kommer att utveckla hur denna ambition ska realiseras, på sin virtuella kapitalmarknadsdag i morgon måndag den 17 maj, mellan 14:00-15:30.

Ambition att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis vid slutet av 2023/början av 2024 och att initiera ett nytt utvecklingsprojekt varje år
Xbrane tar nu nästa steg i ambitionen att initiera ett nytt biosimilarutvecklingsprojekt varje år. Bolaget tillämpar en stringent urvalsprocess för att hitta och inrikta sig på svårtillverkade läkemedel med en realistisk plan för lansering av en biosimilar när originalläkemedlets patent upphör. Flertalet attraktiva kandidater finns i detta segment, biologiska ämnen med utgående patent 2028–2030, med en uppskattad försäljning om +30 miljarder euro (2020). Genom att använda sin bevisat fungerande affärsmodell – samarbete på preklinisk utvecklingsnivå mot jämförande analytiska data, förväntar sig Xbrane medfinansiering till den kliniska utvecklingen. Baserat på denna affärsmodell och förväntade nettoinkomster from Xlucane™ har Xbrane ambitionen att generera positivt operationellt kassaflöde på månadsbasis vid slutet av 2023/början av 2024.

Xlucane™ närmar sig inlämnande av registreringsansökan i EU under tredje kvartalet och i USA under fjärde kvartalet 2021
Xlucane™ (Lucentis® biosimilarkandidat) är för nuvarande i registreringsgrundande fas III studie med förväntad top-line data i mitten av 2021. Förutsatt positiva data kommer Xbrane, tillsammans med sina samarbetspartners STADA och Bausch + Lomb, att lämna in registreringsansökan i EU under tredje kvartalet och i USA under fjärde kvartalet 2021. Efter godkännande kan Xlucane™ därefter lanseras i Europa och i USA och ta sig in på den oftalmologiska anti-VEGF-marknaden som värderas till över 10 miljarder euro. Som tidigare har kommunicerats har Xbrane en ambition att generera +100 miljoner euro i årliga nettoinkomster tre år efter lansering.

Etablering av nytt biotechlabb
Xbrane har etablerat ett nytt biosimilarutvecklingslaboratorium på Campus Solna utanför Stockholm. Det nya labbet möjliggör utveckling av produktionsprocesser för både mammalieceller och E.coli-baserade biosimilarer, så väl som de avancerade biokemiska analyser som krävs vid utveckling av biosimilarer. Xbrane, tillsammans med andra ledande svenska Life Science-bolag och organisationer, skapar ett kluster på nya Campus Solna som fokuserar på utveckling och innovation inom Life Science-sektorn. Campus Solna är en del av multimiljardombyggnadsprojektet ”Hagastaden” norr om Stockholm, vilket inkluderar nya Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, nya lägenheter och kontor. Tillsammans med sitt utvecklingsteam bestående av 50-talet experter med kompetens att ta biosimilarer från cellinjer till godkännande och sin patenterade plattformsteknologi för högre produktivitet till lägre kostnad har Xbrane lagt grunden för fortsatt stark tillväxt.

Kapitalmarknadsdag
Xbrane kommer att hålla en virtuell kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i morgon den 17 maj 2021, klockan 14:00-15:30.

Registering sker genom nedan länk:

https://tv.streamfabriken.com/xbrane-biopharma-cmd-2021