XBRANE UPPDATERAR SIN AMBITION ATT GENERERA POSITIVT OPERATIVT KASSAFLÖDE PÅ MÅNADSBASIS INNAN SLUTET AV FÖRSTA KVARTALET 2025

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Presentation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma (NASDAQ: Xbrane) kommunicerade i maj 2021 en ambition om att generera positivt operativt kassaflöde på månadsbasis i slutet av 2023/början av 2024. Xbrane uppdaterar härmed ambitionen att nå positivt operativt kassaflöde på månadsbasis innan slutet av första kvartalet 2025. Xbranes ledning kommer att beskriva vägen till positivt operativt kassaflöde ytterligare i en webcast den 29 augusti kl 9:00 CET.

Ett viktigt mål för Xbrane är att nå positivt operativt kassaflöde. Detta förväntas uppnås dels genom minskade utvecklingskostnader, som en konsekvens av slutförd uppskalning och produktion av kliniskt material för Ximluci® och BIIB801, samt ökade intäkter från dessa två program.

Vägen till positivt operativt kassaflöde

Xbrane har med en utvecklingsorganisation som består av cirka 90 anställda samt ett utvecklingslabb, kapacitet att utveckla en ny biosimilarkandidat per år. Kostnaden för utvecklingsorganisationen vid bibehållen kapacitet är cirka 140 miljoner* kronor per år, men är till viss del flexibel och kan komma att matchas till olika utvecklingsaktiviteter.

Bolagets affärsplan för 2023 omfattar kapitalintensiva utvecklingsaktiviteter som involverar uppskalning och produktion av kliniskt material med externa kontraktstillverkare för Ximluci®, BIIB801 och Xdivane™. Dessa aktiviteter kommer att slutföras för Ximluci® och BIIB801 under 2024 och kostnaderna för Xdivane™, förväntas att samfinansieras av en kommersialiseringspartner från 2024 och framåt. Som en konsekvens kommer de totala utvecklingsutgifterna relaterade till externa kontraktstillverkare att minska signifikant under 2024 jämfört med andra kvartalet 2023.

Vidare är Xbrane fortfarande i en fas av fortsatta investeringar i lageruppbyggnad av Ximluci® som också förväntas att balanseras under 2024.

Xbrane förväntas generera intäkter från tre huvudkällor under 2024 som förväntas täcka kostnaden för utvecklingsorganisationen:

• Ximluci® utanför USA: Vinstdelningen från försäljning av Ximluci® i Europa förväntas öka från nuvarande nivåer som en konsekvens av att ranibizumab biosimilar försäljningen tar fart i Europa
• Ximluci ® USA: Förutsatt godkännande av FDA under andra kvartalet 2024 förväntar sig Xbrane att generera intäkter från milstolpar och försäljning genererad i USA
• BII801: Xbrane är, förutsatt framgångsrik uppskalning och produktion av kliniskt material, berättigat till milstolpebetalningar, enligt avtal med Biogen Inc under 2024 och framåt

*) Kostnad för personal, lokal, labbutrustning, förbrukningsinventarier samt administrativa omkostnader, men inte kostnader för tillverkning hos kontraktstillverkare samt kliniska studie