XBRANE UPPDATERAR OM AMORTERING AV KONVERTIBEL OBLIGATION

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) meddelar att amorteringen i december 2023 av den konvertibla obligationen som emitterades i maj 2023 till CVI Investments, Inc. gjordes kontant.

I maj 2023 emitterade Xbrane en konvertibel obligation om nominellt 250 miljoner kronor till CVI Investments. Obligationen amorteras varannan månad under 4 år med lika avbetalningar och Bolaget kan välja att amortera i aktier eller kontanter. Xbrane har hittills amorterat en gång i kontanter och en gång i aktier. Amorteringen som förföll i början av december 2023 skedde kontant och obligationens nuvarande utestående värde är 218 miljoner kronor. Obligationen löper med en ränta på sex procent tills FDA godkänner Ximluci® och därefter kommer räntan att sättas till noll procent. Konverteringskursen är satt till 93 SEK per aktie.