Xbrane tecknar term-sheet för distribution av Spherotide i Kina som ger ca 70 MSEK i intäkter fram tills godkännande och ca 350 MSEK i årlig förväntad försäljning för Xbrane och den kinesiska partnern

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-11-01

Xbrane Biopharma har skrivit ett icke-bindande term sheet med ett ledande kinesiskt läkemedelsbolag avseende distribution av Spherotide på den kinesiska marknaden. De huvudsakliga kommersiella villkoren är färdigförhandlade och den tänkta affären kommer att ge det kinesiska bolaget exklusiva rättigheter att sälja och marknadsföra Spherotide i Kina. Enligt överenskommen struktur på den aktuella affären kommer Xbrane att erhålla cirka 17 MSEK i betalning vid signering av slutgiltigt kontrakt, vilket förväntas till Q1 2017, samt tre ytterligare milstolpebetalning på motsvarande belopp, totalt cirka 70 MSEK fram tills produktlanseringen som planeras till 2021. Den kinesiska partnern kommer att ansvara för samt bekosta de kliniska studier som krävs för att få marknadsgodkännande i Kina.

Det kinesiska läkemedelsbolaget är en av de största aktörerna på den kinesiska marknaden med etablerade distributionskanaler i alla regioner.

"För oss har det varit viktigt att hitta rätt partner med etablerade distributionskanaler. Vi har under förhandlingarna nått samsyn kring Spherotides försäljningspotential i Kina.", säger Martin Åmark, vd på Xbrane Biopharma.

Spherotide kommer, för den kinesiska marknaden, att produceras i Xbranes produktionsanläggning i Italien för vidareförsäljning till den kinesiska partnern. Xbrane Biopharma uppskattar att Spherotide kan generera årliga försäljningsintäkter om cirka 350 MSEK vid förväntad penetration via Xbranes försäljningspartner.

"Vi har sedan vi intensifierat arbetet med att hitta partners för olika marknader noterat att Xbrane har ett starkt förhandlingsläge avseende Spherotide tack vare att det är den enda generikaprodukten på ett välanvänt originalläkemedel. Vi för just nu långt gångna förhandlingar med flera aktörer avseende distribution i andra geografier än Kina och ser att fler affärer kommer att konkretiseras under de kommande kvartalen", säger Martin Åmark, vd på Xbrane Biopharma.

Spherotide är ett generika på läkemedlet Decapeptyl® som omsätter cirka 4 miljarder SEK globalt. Det är ett depåläkemedel med den aktiva substansen triptorelin och används framförallt i behandling av prostatacancer, endometrios och myom. Läkemedlet baseras på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter injektion och skapar en långvarig effekt. Spherotide är det enda generikaläkemedlet på Decapeptyl®.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Term sheet för Spherotide i Kina


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire