Xbrane skickar ut aktieägarbrev med anledning av den föreslagna företrädesemissionen

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”), (NASDAQ Stockholm: XBRANE) skickar aktieägarbrev för att besvara vanliga frågor i relation till den föreslagna företrädesemissionen.

Xbrane har satt samman ett aktieägarbrev för att besvara frågor från aktieägare avseende den föreslagna företrädesemissionen. Aktieägarbrevet finns bifogat till detta pressmeddelande. Xbrane finns tillgängliga för frågor under extra bolagsstämman torsdagen den 22 februari 2024 klockan 16:30 samt under presentationen av bokslutskommunikén 2023 måndagen 26 februari 2024 klockan 13.00.