Xbrane publicerar bokslutskommuniké för 2016

Bokslutskommuniké

Bolagsinformation

Bolagsstämman

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2017-02-27

Xbrane Biopharma ABs bokslutskommuniké för 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Oktober till december

 • Nettoomsättning 532 503 (83 736) SEK
 • Omsättningstillväxt 536 %
 • Totala intäkter 2 582 607 (599 747) SEK
 • Resultat före skatt -10 099 892 (-5 331 005) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 262 437 (-8 980 850) SEK
 • Resultat per aktie -2,12 (-2,39) SEK

Januari till december

 • Nettoomsättning 2 490 117 (392 859) SEK
 • Omsättningstillväxt 534 %
 • Totala intäkter 4 689 201 (943 326) SEK
 • Resultat före skatt -33 288 662 (-11 844 786) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -39 481 391 (-12 386 674) SEK
 • Resultat per aktie -7,00 (-5,18) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • AIFA inspekterade produktionsanläggningen för Spherotide med positivt resultat.
 • Xbrane erhöll vetenskaplig rådgivning angående den regulatoriska och kliniska strategin för Spherotide från tyska läkemedelsverket, BfArM.
 • Xbrane skrev ett icke-bindande term-sheet med ett kinesiskt läkemedelsföretag angående ut-licensiering av Spherotide i Kina.
 • Xbrane ut-licensierade rättigheterna till försäljning och marknadsföring av Spherotide till BioAvenir i Israel.
 • Xbrane utsåg Anders P. Wiklund som strategisk rådgivare.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalet

 • Xbrane erhöll GMP godkännande av Spherotide produktionsanläggningen i Italien från AIFA (italienska läkemedelsverket)
 • Xbrane rapporterade positiva biosimilaritets data på Xlucane

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017 kl. 8:00.

Xbrane Bokslutskommunike 2016
Pressmeddelande – 2016 bokslutskommunike


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire