Xbrane och STADA ingår samarbetsavtal för Xlucane

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2018-07-12

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane") och STADA Arzneimittel AG ("STADA") har ingått ett samarbetsavtal gällande Xlucane, enLucentis® (ranibizumab) biosimilar.

Om avtalet
Samarbetet mellan Xbrane och STADA baseras på ett samarbetsavtal som innebär att bolagen kommer att bidra till utvecklingskostnader och dela vinster från kommersialiseringen lika i en 50/50 delning. För att ingå detta avtal kommer STADA att betala 7,5 miljoner EUR till Xbrane vid signering. I nära konsultation och samförstånd med STADA, kommer Xbrane att ansvara för utveckling av produkten fram tills att ansökan för marknadsgodkännande till EMA (European Medicines Agency) och FDA (US Food and Drug Administration) är inskickad samt för att tillhandahålla den färdiga farmaceutiska produkten. STADA kommer att inneha marknadsgodkännande och vara ansvarig för försäljning och marknadsföring av produkten i alla territorier inkluderade i avtalet. Samarbetsavtalet omfattar Europa, USA och delar av marknaderna i MENA och APAC.

Vägen framöver
Nästa steg i utvecklingen av Xlucane är påbörjande av den pivotala fas I/III kliniska studien. Xbrane har kommit överens om studiedesign med EMA och FDA och utsett en ledande CRO (Contract Research Organization) som kommer att genomföra studien som syftar till att uppvisa similaritet med Lucentis®. Studien kommer att inkludera ett stort antal patienter med den våta formen av AMD (åldersrelaterad makuladegeneration) i 16 länder.

Martin Åmark, VD på Xbrane kommenterar: "Vi är mycket förväntansfulla över att ingå detta samarbetsavtal med STADA. STADA är en stark aktör och har lång erfarenhet av distribution och marknadsföring av biosimilarer. Vi kunde inte ha funnit en bättre partner för samarbete och kommersialisering av Xlucane."

Anders Tullgren, Styrelseordförande på Xbrane kommenterar: "Samarbetet med STADA är en betydelsefull prestation och möjlighet för Xbrane och det bekräftar Xbranes unika kompetens inom biosimilarutveckling. Denna transaktion kommer att bidra signifikant både gällande finansiering och expertis för utveckling av Xlucane och hjälpa oss att accelerera utvecklingen av vår biosimilarportfölj och resan mot att bli en större spelare i den snabbt växande biosimilarmarknaden."

Dr Claudio Albrecht, CEO på STADA kommenterar: "Samarbetet med Xbrane med dess mycket erfarna utvecklingsspecialister, innebär en stor möjlighet för STADA att accelerera expansionen av vår biosimilarportfölj och stärka vår position i detta segment."

Om Xlucane
Xlucane är en biosimilar på VEGFa-hämmaren ranibizumab (Lucentis®). Lucentis® används i behandling av allvarliga ögonsjukdomar, primärt neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), diabetesrelaterad makuladegeneration (DME) och retinala venocklusioner (RVO). Alla dessa tillstånd resulterar i försämrad synförmåga, och vid utebliven behandling, kan leda till blindhet. VEGFa-hämmaren binder tillgångsfaktorn VEGFa och därmed förhindrar onormal tillväxt av blodkärl som resulterar i försämrad syn hos patienter. Xbrane estimerar att den globala prevalensen för dessa indikationer uppgår till cirka 60 miljoner patienter, av vilka 1,5-2,5 miljoner får behandling med VEGFa-hämmare. Därmed är det en signifikant grupp som inte erbjuds behandling för dessa ögonsjukdomar, primärt drivet av den höga kostnaden för originalprodukten, vilket ökar möjligheterna för lägre prissatta biosimilarer. Under 2017 uppgick Lucentis® globala försäljning till cirka 2,8 miljarder EUR.

Rådgivare
The Fullford Group, en London-baserad rådgivare inom Life Science-transaktioner, har varit exklusiv rådgivare till Xbrane i denna transaktion.

Xbrane kommer att hålla ett webinar relaterat till denna transaktion 17 juli 10.00, 2018. En separat inbjudan kommer att skickas ut.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 17:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Xbrane Biopharma AB
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

STADA Arzneimittel AG
Media Relations
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel – Germany /
T: +49 (0) 6101 603-165
E: press@stada.de
www.stada.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.
  

Om STADA
STADA Arzneimittel AG är ett publikt noterat bolad med huvudkontor i Bad Vilbel, Tyskland. Bolaget strategi grundas på tre hörnstenar som består av generika, icke-receptfria OTC-produkter och specialläkemedel, särskilt biosimilarer. Globalt är STADA representerade i ca 30 länder med omkring 50 dotterbolag. Bolagets varumärkesskyddade produkter, så som Grippostad och Ladival, är bland de bäst säljande i respektive produktkategori i Tyskland. För räkenskapsåret 2017, uppnådde STADA en just. försäljning om 2 255,3 miljoner EUR, just. vinst före räntor, skatt av-/ nedskrivning (EBITDA) om 433,9 miljoner EUR och ett just. resultat om 195,6 miljoner EUR. Per 31 december, 2017, hade STADA 10 176 anställda globalt.

PM Xbrane och STADA ingår samarbetsavtal för Xlucane


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire