Xbrane noteras på Nasdaq Stockholm

Bolagsinformation

IR

Noteringskrav

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller “Bolaget”) uppfyller kraven för att Bolagets aktier, på sedvanliga villkor[1], ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm.

Första dagen för handel i Xbranes aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till måndagen den 23 september 2019. Sista handelsdag för Xbranes aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli fredagen den 20 september 2019.

Aktieägare i Xbrane behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

De aktier som upptas till handel på Nasdaq Stockholm kommer att fortsätta handlas under samma kortnamn (ticker), ”XBRANE”, och med samma ISIN-kod, SE0007789409. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

”Uppflyttning till huvudlistan Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg för Xbrane. Det ökar den potentiella investerarbasen och skapar därmed ökade möjligheter för oss att bygga en världsledande biosimilarutvecklare av Xbrane”, säger Martin Åmark, VD Xbrane.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättas med anledning av noteringen på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på Xbranes hemsida (www.xbrane.com) omkring den 19 september 2019.

Rådgivare
Vator Securities agerar finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med listbytet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20). För mer information besök gärna www.xbrane.com.

[1] Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att spridningskraven avseende aktierna uppfylls.