Xbrane når kommersiellt genombrott med de första batcherna av Spherotide värderade till 7 miljoner kronor

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-09-07

Xbrane har slutfört produktionen och genomfört kvalitetskontrollen av de första kommersiella batcherna av Spherotide. Värdet av den producerade volymen är ca 7 miljoner kronor enligt tidigare avtal med bolagets distributionspartner i Mellanöstern.

Betalningen kommer att erhållas vid leverans, vilket sker i direkt anslutning till att Xbranes italienska produktionsanläggning erhåller GMP-godkännande (Good Manufacturing Practice) från AIFA, den italienska motsvarigheten till Läkemedelsverket, vilket förväntas under det första kvartalet 2017.

Xbrane uppskattar en årlig försäljning om ca 85 miljoner kronor vid full penetration i berörda länder i Mellanöstern. Tidigare lanserade generikaläkemedel på de aktuella marknaderna har nått full penetration inom två till tre år efter lansering.

Originalprodukten Decapeptyl som Spherotide adresserar har en årlig global försäljning om ca 4 miljarder kronor. Lansering av Spherotide i Europa och USA planeras ske i slutet av 2018.

"Med den lyckade produktionen av de första kommersiella batcherna av Spherotide visar vi dels att vår italienska produktionsanläggning håller absolut högsta kvalitet vad gäller produktionsteknik och produktionskunnande och dels att vi kan sälja det vi producerar i anläggningen. Xbranes produktionsanläggning i Italien har kapacitet att producera hela världsmarknadens behov av Spherotide utan några större investeringar", säger Martin Åmark, VD för Xbrane Biopharma AB.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex generika. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av generika för läkemedel med kontrollerad frisättning och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Målet är att bli en global ledare inom bolagets portfölj av komplexa generika. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2016 kl. 8:30.

Pressmeddelande – Kommersiella batcher


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire