Xbrane initierar utveckling av två nya biosimilarkandidater och bygger en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserar €23 miljarder i årlig försäljning på referensprodukterna

Bolagsinformation

IR

MAR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: XBRANE), en ledande biosimilarutvecklare, initierarar utveckling av två nya biosimilarkandidater till referensprodukterna Keytruda® respektive Darzalex®. Tillsammans med utvecklingen av Xdivane™, en biosimilarkandidat till Opdivo®, bildar detta en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserar €23 miljarder i årlig försäljning på referensprodukterna. Med anledning av tillkännagivandet kallar Xbrane till videokonferens tisdagen den 14 december kl. 11:00-11:45, anmälan i länk nedan.

På kapitalmarknadsdagen den 17 maj 2021 kommunicerade Xbrane sin ambition att initiera utveckling av en ny biosimilarkandidat per år. Efter en grundlig strategisk portföljöversyn och förberedande arbete under hösten 2021 meddelar Xbranes styrelse idag sitt beslut att inleda utveckling av biosimilarkandidater till Keytruda® och Darzalex®.

Keytruda® är en PD1-hämmare som används vid onkologibehandling med en årlig försäljning om €13 miljarder. Darzalex® är en CD38-hämmare som används vid behandling av multipelt myelom med en årlig försäljning på €3,8 miljarder. Tillsammans med Xdivane™ bildar dessa nya biosimilarkandidater en biosimilarportfölj inom onkologi som adresserar €23 miljarder i årlig försäljning på referensprodukterna och som kan lanseras 2028-29 när patenten på referensprodukterna löper ut.

Med utvecklingen av Xdivane™ breddade Xbrane sin teknologiska plattform till att även omfatta produktion av proteiner i mammalieceller, vilket resulterade i fem nyligen godkända patent. Xbrane kommer att använda sig av denna plattform för de kommande programmen med ambitionen att ha den lägsta produktionskostnaden bland konkurrerande biosimilarer.

Med vår teknologiska plattform, vårt team och nyetablerade utvecklingslabb känner vi oss väl positionerade för att accelerera utvecklingen av vår portfölj. Vi ser att utvecklingen av denna biosimilarportfölj inom onkologi innebär en möjlighet för oss att göra en betydande skillnad och förbättra tillgängligheten av kritiska onkologi läkemedel till miljontals patienter världen över”, säger Martin Åmark, VD för Xbrane

Webcast

Xbrane håller en webcast för investerare, analytiker och media där VD Martin Åmark utvecklar den strategiska betydelsen av den nya onkologiportföljen. Webcasten hålls imorgon tisdag den 14 december 2021, klockan 11:00-11:45. Registrering sker genom nedan länk:

Weblink

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-20211214

Participant dial in number teleconference

SE: +46850558375
UK: +443333009274
US: +16467224956