Xbrane förbinder sig att verka för hållbart företagande genom att gå med i United Nations Global Compact

Bolagsinformation

IR

Nyheter

Övrig bolagsinformation

Svenska

Xbrane Biopharma AB (”Xbrane” eller företaget) har glädjen att meddela att företaget har anslutit sig till United Nations Global Compact – ett global ledarskaps initiativ för att utveckla, implementera och redovisa ansvarsfullt och hållbart företagande.

Som ett av 13 anslutna företag inom Life Science i Sverige, är Xbrane stolta över att genom sitt deltagande ansluta sig till de tusentals företag världen över som, genom sitt engagemang, verkar för en bättre värld.

Genom initiativet förbinder sig Xbrane att arbeta för ett hållbart företagande och har åtagit sig att integrera initiativets tio principer, vilka inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och kampen mot korruption, i företagets affärsstrategi samt att vidta åtgärder till stöd för FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDGs).

UN Global Compact, som lanserades 2000, är världens största hållbarhetsinitiativ för företag, och är idag en global rörelse med över 15 000 anslutna företag och 4 000 organisationer i mer än 160 länder.

”Xbranes ambition är att verka i framkant för ett hållbart företagande inom global hälsa och omsorg. Vi är därför stolta över att ansluta oss till ett av de 13 företag i sektorn som förbundit sig att följa UN Global Compact och därigenom arbeta för ett ansvarsfullt företagande.” säger Martin Åmark VD.

För mer information, besök profilen på UN Global Compacts webbplats: https://unglobalcompact.org/