Xbrane Biopharmas meddelar om förändring i ledningsgruppen

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-12-13

Xbrane Biopharma AB ("Xbrane" eller "Bolaget") meddelar att Carlo Colombo, Produktionsansvarig för Xbranes långtidsverkande injicerbara läkemedel, som ingår i Xbranes ledningsgrupp, på eget initiativ har lämnat in sin avskedsansökan. Avgången är planerad till 28 februari 2018.

Carlo Colombo började på Xbrane Biopharma i januari 2016 och har sedan dess varit ansvarig för den kommersiella produktionen av Spherotide.

Martin Åmark, VD, kommenterar: "Det är med tungt hjärta som vi ser Carlo Colombo lämna Bolaget. Carlos bidrag till Bolaget har varit signifikant, särskilt i processen att erhålla GMP-certifiering för vår produktionsfacilitet samt uppskalning av kommersiell produktion av Spherotide. På alla Xbrane-anställdas och Styrelsens vägnar vill jag tacka Carlo för hans bidrag och önska honom all lycka i hans kommande nya roll."

Xbrane har initierat en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare till Carlo, och fram tills att denna tillsätts intar Paolo Sarmientos, Chef för långtidsverkande injicerbara läkemedel på Xbrane, hans position. Ledningsförändringen kommer inte att påverka produktion och försäljning av Spherotide.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 13:30.

Xbrane Biopharmas meddelar om förändring i ledningsgruppen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire