Xbrane Biopharmas huvudägare Serendipity Group ställer ut en kreditfacilitet på 50 MSEK till bolaget

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-12-22

Xbrane Biopharma AB (publ) ("Xbrane" eller "Bolaget") har idag fått utställt en kreditfacilitet från Serendipity Group AB ("Serendipity Group") på 50 MSEK ("Kreditfaciliteten"). Kreditfaciliteten finns tillgänglig för Bolaget under 18 månader.

Kreditfaciliteten
Kreditfaciliteten har lämnats av Serendipity Group och uppgår till 50 MSEK och kan utnyttjas under en tid om 18 månader. Ränta utgår med 3 procent per år. Kreditfaciliteten ska ses som en bryggfinansiering för Bolaget som kan nyttjas tills att en långsiktig finansieringslösning finns på plats och kan ersätta denna.

Serendipity Group äger 45,82 procent av aktierna i Serendipity Ixora AB som i sin tur äger 20,75 procent av aktierna i Xbrane. Serendipity Ixora avser att dela ut sina noterade innehav, däribland Xbrane, till sina aktieägare, vartefter Serendipity Groups ägande i Xbrane skulle uppgå till 10,51 procent. Beslutet om utdelning till aktieägarna är villkorat av att extra bolagsstämma i Serendipity Ixora AB godkänner förslaget. Extra bolagsstämma planeras att hållas den 10 januari 2018.

Saeid Esmaeilzadeh, ägare i Serendipity Group och styrelseordförande i Xbrane, kommenterar: "Vi ser oss som långsiktiga ägare i Bolaget och med denna kreditfacilitet vill vi möjliggöra för ledningen att fullt ut fokusera på de kommersiella avtalen och slutföra de pågående utlicenseringsaffärerna och inte behöva tvingas till en nyemission före viktiga utlicenseringsavtal är slutna."

Martin Åmark, VD, kommenterar: "Det är glädjande att kunna erhålla en sådan attraktiv finansieringslösning från vår huvudägare. Parallellt med detta kommer vi att aktivt söka en långsiktig finansiering primärt med större institutionella investerare för att säkra finansieringen på längre sikt."

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Xbrane.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Om Serendipity Group
Serendipity Group AB är Saeid Esmaeilzadeh och Ashkan Pouyas gemensamma ägarbolag där de båda äger 50 procent av aktierna. Bolaget grundades 2010.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 08:00.

Xbrane erhåller en kreditfacilitet på 50 MSEK


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire