Xbrane Biopharma uppdaterar kring produktportföljen med ett nytt fullt strategiskt fokus på biosimilarer

IR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Pressmeddelande
2018-09-10

Styrelsen för Xbrane Biopharma (publ) ("Xbrane" eller bolaget) har beslutat att skifta strategiskt fokus i bolagets produktportfölj till biosimilarer. Då Xbranes ledande biosimilar Xlucane (ranibizumab (Lucentis®) biosimilar) går in i den registreringsgrundande kliniska studien, accelererar Xbrane utvecklingen av Xcimzane (certolizumab pegol (Cimzia®) biosimilar) och Xoncane (pegaspargase (Oncaspar®) biosimilar) och kommer att initiera utveckling av två ytterligare biosimilarer på biologiska läkemedel med patentutgång 2026-2028. Till följd av bolagets strategiska fokus av kapital och resurser på biosimilarer kommer fortsatt utveckling av generiska långtidsverkande injicerbara läkemedel utöver Spherotide (generisk långtidsverkande triptorelin) endast att drivas vidare om ytterligare resurser blir tillgängliga.

Strategiskt fokus på biosimilarer
Samarbetsavtalet för Xlucane som ingicks med STADA Arzneimittel AG i juli 2018 validerade kvaliteten och den kommersiella gångbarheten hos Xbranes teknologiska plattform och kompetens inom utveckling av biosimilarer. Detta kombinerat med attraktiviteten, särskilt med tanke på den gynnsamma risk- / lönsamhets profilen hos biosimilarer, har lett Xbranes styrelse att besluta att lägga den absoluta majoriteten av bolagets utvecklingsresurser framgent på biosimilarer. Till följd av detta kommer ytterligare utveckling av generiska långverkande injicerbara läkemedel utöver Spherotide endast att drivas vidare om ytterligare resurser blir tillgängliga, antingen internt eller via strategiska partnerskap. Detta gäller specifikt generika på långtidsverkande risperidon, leuprorelin, exenatid och oktreotid.

Accelererad utveckling av Xcimzane och Xoncane
Xbrane accelererar utvecklingen av Xcimzane (certoizumab pegol (Cimzia®) biosimilar) och Xoncane (pegaspargase (Oncaspar®) biosimilar). Cimzia® är en TNF hämmare godkänd för behandling av reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, psoriasis och Crohns sjukdom med en årlig försäljning på € 1,4 miljarder under 2017. De huvudsakliga patenten går ut 2024 i Europa och USA. Oncaspar® används vid behandling av akut lymfatisk leukemi, en sjukdom som särskilt påverkar barn. Produkten omsatte cirka 0,2 miljarder USD i år under 2017. Xbrane baserar utvecklingen av både Xcimzane och Xoncane på företagets patenterade E.coli baserade proteinproduktionsplattform med signifikanta produktivitets och kostnadsfördelar jämfört med standardsystem.

"När Xlucane tas in i den kliniska studien kan vi ägna mer utvecklingsresurser till Xcimzane och Xoncane programmen. Vi är väldigt entusiastiska över dessa program eftersom vi ser mycket begränsad konkurrens och en möjlighet att ta de första biosimilarerna till marknaden. Vidare är båda produkterna väl lämpade för vår patenterade proteinproduktionsplattform som ger oss en kostnadsfördel." säger Martin Åmark, VD Xbrane.

Initiera utveckling av ytterligare två biosimilarer
Xbrane är i processen att expandera sin teknologiska plattform och kompetens för utveckling av mammaliecell baserade biosimilarer. Xbrane gör detta genom att bygga på sin redan etablerade unika teknologi, kompetens och know-how, i kombination med strategiska partnerskap och ett par specifika rekryteringar. Baserat på denna expanderade plattform initierar Xbrane utveckling av ytterligare två biosimilarer på biologiska läkemedel med patentutgång 2026-2028.

"I vår ambition att bli en världsledande biosimilar utvecklare är det viktigt att vi utökar vår teknologiska plattform till mammaliecell baserade produkter. Vi gör detta genom att bygga på vår redan etablerade unika teknologiska plattform och kompetens i kombination med selektiva strategiska partnerskap och ett par specifika rekryteringar. Vi ser flera attraktiva möjligheter att adressera och vi har beslutat att utveckla biosimilarer på två snabbväxande biologiska läkemedel med en sammanlagd global försäljning på över 5 miljarder USD med patentutgång 2026-2028. Det är nu dags att inleda utvecklingen av biosimilarer till dessa biologiska läkemedel och vi ser möjligheten att vara i framkanten och vara bland de första att lansera. "Säger Anders Tullgren, styrelseordförande i Xbrane.

Initialt utvecklas biosimilarerna i produktportföljen främst med frigjorda resurser från utvecklingen av Xlucane, men långsiktig framgångsrik utveckling kräver att tillräckligt kapital kan anskaffas från marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018 kl. 08:00.

Xbrane uppdaterar kring produktportföljen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire