Xbrane Biopharma tecknar avtal med BioAvenir för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Israel

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2016-12-21

Xbrane Biopharma har tecknat ett distributionsavtal med BioAvenir avseende försäljning och marknadsföring av Spherotide på den israeliska marknaden. Xbrane beräknar, baserat på förväntat pris och penetration, att Spherotide har en försäljningspotential på cirka 5 miljoner SEK årligen i Israel. Xbrane och BioAvenir kommer att dela vinsten från försäljningen av Spherotide i Israel och Xbrane kommer att erhålla en licensavgift på 1 miljon SEK uppdelat i betalning vid signering av avtalet och utefter uppfyllda milstolpar tills produkten är lanserad. Spherotide kommer, för den Israeliska marknaden, att produceras i Xbranes produktionsanläggning i Italien för vidareförsäljning till BioAvenir. Förväntad lansering av Spherotide i Israel är 2020, efter att marknadsgodkännande har erhållits av det Israeliska läkemedelsverket på basis av en EU-godkänd dossier.

"Vi är övertygande om att BioAvenir med sin erfarenhet inom försäljning av sjukhusläkemedel är rätt partner för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Israel", säger Martin Åmark, VD Xbrane.

"Vi är glada över att kunna introducera Spherotide på den Israeliska marknaden. Vi har genom besiktningsprocessen fått stort förtroende för det tekniska kunnandet hos Xbranes team och vi ser fram emot framtida bredare samarbete kring de kommande produkterna i Xbranes produktportfölj, säger Misha Maran, Director BioAvenir.

Spherotide är ett depåläkemedel med den aktiva substansen triptorelin och används framförallt i behandling av prostatacancer, endometrios och myom. Läkemedlet baseras på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter injektion och skapar en långvarig effekt.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Om BioAvenir
BioAvenir är ett familjeägt läkemedelsföretag specialiserat på att licensiera, registrera och kommersialisera läkemedel och specialprodukter i Israel, på både den privata och den institutionella marknaden. BioAvenir är ett väletablerat läkemedelsföretag i Israel med en årlig omsättning på cirka 100 miljoner SEK och en produktportfölj med fokus på onkologi, oftalmologi, smärtlindring och antibiotika. För mer information besök gärnawww.bioavenir.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Misha Maran, Director
M: +972 54 43 33 541
E: mmaran@bioavenir.co.il

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2016 kl. 08:00.

Pressmeddelande Xbrane Biopharma tecknar avtal med BioAvenir


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire