Xbrane Biopharma publicerar kvartalsrapport för januari – september 2020

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q3

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Trots Covid-19 påverkan rekryterades sista patienten till den pågående registreringsgrundande fas III studien Xplore under november.

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) kvartalsrapport för januari – september för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 5,2 MSEK (1,4).
 • EBITDA uppgick till -55,8 MSEK (-35,6*).
 • FoU-kostnader uppgick till 52,0 MSEK (31,4*) vilket motsvarar 83 procent (80*) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -57,7 MSEK (-38,0*).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,99 SEK (-2,63*).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 123,8 MSEK (162,2).

Finansiell översikt första nio månaderna 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 15,4 MSEK (4,4).
 • EBITDA uppgick till -157,4 MSEK (-114,6*).
 • FoU-kostnader uppgick till 144,7 MSEK (101,3*) vilket motsvarar 81 procent (81) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -163,0 MSEK (-121,3*).
 • Resultat per aktie uppgick till -9,49 SEK (-12,42*).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Extra bolagsstämma den 22 september bemyndigade styrelsen att besluta om emission motsvarande 20% utspädning.
 • Margareta Hagman tillträdde som ny interim CFO från 30 september.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 11 november rekryterades den sista patienten till den pågående registreringsgrundande fas III studien Xplore.
 • Xbrane har genomfört en riktad nyemission på cirka 200 MSEK. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare inklusive Swedbank Robur Fonder, TIN Fonder, Andra AP- fonden och Lancelot Asset Management, har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

* Denna period har räknats om på grund av rättelse, se vidare bilaga 1 i kvartalsrapporten för effekterna från omräkningen.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 13 november, 2020 kl 10.00 CET. Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

https://edge.media-server.com/mmc/p/jcuq48x6
Standard international: +44 (0) 2071 928338
UK (Local): +44 (0) 8444819752
UK (Tollfree): 08002796619
Sweden (Local): +46 (0) 856618467
Sweden (TollFree): 0200125160
US (LocaL): +1 6467413167
US (TollFreee): +1 8778709135

Verifieringskod: 1225339