Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden juli – september 2017

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2017-11-13

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för juli – september 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Juli till september

 • Nettoomsättning -47 TSEK (-)
 • EBITDA -8 181 TSEK (-8 433)
 • Resultat efter skatt -9 092 TSEK (-9 027)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader i % av rörelsekostnader 80% (80%)
 • Likvida medel 23 624 TSEK (43 923)
 • Resultat per aktie före utspädning -1,53 SEK (-1,95)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,38 SEK (-1,55)

Väsentliga händelser under perioden

 • Xbrane erhöll marknadsgodkännande för Spherotide i Iran.
 • Xbrane bekräftar order av Spherotide till ett värde av 8,5 MSEK.
 • Styrelsen beslutade att initiera arbetet för ett listbyte till Nasdaq OMX:s huvudlista.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, utsågs till medlem av ledningsgruppen.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 8:00.

Xbrane Biopharma Q3 2017 rapport


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire