Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden januari – mars 2017

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2017-05-18

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för januari – mars 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Januari till mars

  • Nettoomsättning 6 840 TSEK (854)
  • Totala intäkter 6 980 TSEK (861)
  • Resultat före skatt -10,134 TSEK (-5 530)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -9,353 TSEK (-7 556)
  • Resultat per aktie före utspädning -2,19 SEK (-2,48)

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Xbrane erhöll GMP-godkännande av produktionsanläggningen för Spherotide i Italien från AIFA (italienska läkemedelsverket).
  • Xbrane levererade sin första batch av Spherotide till ett värde om 7 MSEK till sin partner i Mellanöstern.
  • Xbrane rapporterade positiva biosimilaritetsdata på Xlucane.

Väsentliga händelser efter första kvartalet

  • Xbrane rapporterade positiva jämförande in-vivo effektdata på Spherotide.
  • Xbrane rekryterar Susanna Helgesen som ny CFO / Head of Investor Relations.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Xbrane Biopharma publicerar Q1-rapport 2017
Xbrane delarsrapport Q1 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire