Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden april – juni 2017

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2017-08-31

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för april – juni 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com
April till juni

 • Nettoomsättning 4 514 TSEK (1 032)
 • Totala intäkter 4 700 TSEK (1 108)
 • Resultat före skatt -9 388 TSEK (-7 557)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten: -6 907 TSEK (-8 842)
 • Resultat per aktie före utspädning -1,87 SEK (-1,63)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Xbrane rapporterade positiva jämförande in-vivo effektdata på Spherotide
 • Xbrane rekryterade Susanna Helgesen som ny CFO / Head of Investor Relations
 • Xbrane genomförde en riktad nyemission om 20 MSEK med Carnegie Investment Bank AB som finansiell rådgivare
 • Xbrane lanserade ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Spherotide erhöll marknadsgodkännande i Iran
 • Styrelsen beslutade att initiera arbetet för ett listbyte till Nasdaq OMXs huvudlista

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Xbrane Biopharma publicerar Q2-rapport
Xbrane Biopharma Q2-rapport


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire