Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – september 2022

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q3

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Positivt utlåtande från CHMP* banar väg för lansering av Ximluci®

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – september för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2022
• Nettoomsättning uppgick till 13,9 MSEK (2,3).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 6,3 MSEK (1,2).
• EBITDA uppgick till –37,6 MSEK (–39,5).
• FoU-kostnader uppgick till –51,2 MSEK (–36,5) motsvarande 82 procent** (79) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –41,9 MSEK (–45,5).
• Resultat per aktie uppgick till –1,67 SEK (–1,83).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 165,2 MSEK (383,4).

Finansiell översikt första nio månader 2022
• Nettoomsättning uppgick till 36,8 MSEK (7,6).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 23,9 MSEK (3,5).
• EBITDA uppgick till –98,9 MSEK (–140,1).
• FoU-kostnader uppgick till –140,1 MSEK (–131,7) motsvarande 82 procent** (83) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –111,8 MSEK (–155,9).
• Resultat per aktie uppgick till –4,45 SEK (–6,75).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 165,2 MSEK (383,4).

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022
• Xbrane tillkännagav i september att europeiska läkemedelsmyndighetens (EMAs) kommitté för humanläkemedel (CHMP) antagit ett positivt utlåtande för Ximluci®, som utvecklades under namnet Xlucane, en Lucentis® (ranibizumab) biosimilarkandidat. Positivt utlåtande rekommenderar godkännande av Ximluci® i hela EU och hänvisades till Europeiska kommissionen, som kommer att besluta om ett godkännande för försäljning. Ett godkännande kan förväntas till slutet november.
• Med anledning av den nära förestående lanseringen av Ximluci® höll bolaget en kapitalmarknadsdag i slutet av september, där man gav en uppdatering kring Xbranes långsiktiga strategi, produktportfölj, teknologiplattform samt en fördjupning kring den nära förestående lanseringen av Ximluci® i Europa.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Med stöd av bemyndigande från årsstämman 5 maj 2022 tillkännagav och genomförde bolaget en riktad nyemission om cirka 170 MSEK till en teckningskurs om 72 kronor per aktie, i mitten av oktober. Effekterna i balansräkningen och kassaflödet kommer bli synliga först i kommande delårsrapport, oktober–december 2022.

1) Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMAs) vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP)
2) Se sidan 9 i delårsrapporten för mer information om forskning och utvecklingskostnader.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 28:e oktober 2022 kl 14.00 CET. Se nedan länk till presentationen:

Presentation av delårsrapport januari-september 2022