Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – september 2021

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q3

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Ansökan om marknadsgodkännande för Xlucane™ i Europa startskottet för kommande lansering

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – september, 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,5 MSEK (4,9).
 • EBITDA uppgick till -39,5 MSEK (-54,2).
 • FoU-kostnader uppgick till -36,5 MSEK (-50,5) vilket motsvarar 79 procent (84) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -45,5 MSEK (-57,7).
 • Resultat per aktie -1,83 SEK (-2,99).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 383,4 MSEK (123,8).

Finansiell översikt första nio månaderna 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (0,0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,1 MSEK (14,4).
 • EBITDA uppgick till -140,1 MSEK (-151,5).
 • FoU-kostnader uppgick till -131,7 MSEK (-139,7) vilket motsvarar 83 procent (83) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -155,9 MSEK (-163,0).
 • Resultat per aktie -6,75 SEK (-9,49).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 383,4 MSEK (123,8).

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

 • Bolagets samarbetspartner STADA lämnade i september in ansökan om marknadsgodkännande av Xlucane™ till Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA), vilken senare validerades av myndigheten.
 • Under juli registrerades den riktade nyemissionen om 380 miljoner kronor, före beräknade transaktionskostnader, som Xbrane tillkännagav och genomförde i slutet av juni. Efter emissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 25 039 906. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till cirka 5 613 598 kronor
 • Xbrane Biopharma blev officiellt certifierade som ett Great Place to Work® av institutet Great Place to Work®.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • I oktober ingick bolaget ett samarbetsavtal med AGC Biologics, som är gällande från 30 september 2021, för uppskalning av den etablerade tillverkningsprocessen för Xcimzane™ och tillverka flertalet uppskalningsbatcher i kommersiell skala för kommande fas 1 och fas 3 studier och även jämförande kvalitetsstudier (CAA) för att påvisa biosimilaritet, vilket krävs för ansökan om marknadsgodkännande.
 • Under oktober beviljades Xbrane sex nya patent av Patent- och registreringsverket (PRV).
 • Under oktober fastställdes och presenterades Valberedningen för årsstämman 2022.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 29 oktober, 2021 kl 10:00 CET.
Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/xp3g5i77

Verifieringskod: 1692076

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): +44 (0) 800 279 66 19
Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): +46 (0) 20 012 51 60
US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35