Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – september 2019

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q3

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) delårsrapport för januari – september för 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Xbrane säkerställer finansiering av Xplore-studien fram till data från primära effektmåttet från alla patienter är tillgängligt

Finansiell översikt tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (2,4).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (21).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1,4 MSEK (84,0).
 • EBITDA uppgick till -30,0 MSEK (62,1).
 • FoU-kostnader uppgick till -25,8 MSEK (-12,0) vilket motsvarar 80 procent (54) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -32,4 MSEK (60,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,24 SEK (9,49).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 162,2 MSEK (64,3).

Finansiell översikt första nio månaderna 2019

 • Nettoomsättning uppgick till 0,0 MSEK (15,6).
 • Bruttomarginalen uppgick till 0 procent (21).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,4 MSEK (98,4).
 • EBITDA uppgick till -103,4 MSEK (24,3).
 • FoU-kostnader uppgick till -90,1 MSEK (-60,3) vilket motsvarar 84 procent (78) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -110,1 MSEK (19,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -11,27 SEK (3,11).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • En företrädesemission som påbörjades under andra kvartalet slutfördes och inbringade 91,1 MSEK till bolaget före transaktionskostnader.
 • Bolaget genomförde ett byte av handelsplats för sina aktier från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm där aktierna togs upp för handel 23 september 2019.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.