Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

Avtal med Biogen bekräftar Xbrane som en global ledande biosimilarutvecklare

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – mars för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt första kvartalet 2022
• Nettoomsättning uppgick till 7,2 MSEK (2,5).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 6,2 MSEK (2,1).
• EBITDA uppgick till –32,9 MSEK (-46,8).
• FoU–kostnader uppgick till –35,9 MSEK (–45,4) motsvarande 72* procent (84) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –36,1 MSEK (–51,3).
• Resultat per aktie uppgick till –1,50 SEK (–2,21).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 301,5 MSEK (239,2)

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022
• I februari slutfördes avtalet med Biogen Inc. som utveckling och kommersialiseringspartner för Xcimzane™, en biosimilarkandidat till Cimzia®. Enligt avtalet ansvarar Xbrane för den prekliniska utvecklingen varefter Biogen tar vid och driver och finansierar resterande utveckling inklusive kliniska studier. Biogen betalar en up-front på 8 MUSD och ytterligare 80 MUSD i utvecklings- och försäljningsbaserade betalningar samt utöver det, royalties på försäljningen.

• Vidare offentliggjordes också fullständiga top-line data från den kliniska ekvivalens studien Xplore för Xlucane™, en biosimilarkandidat till Lucentis®. Enligt Xbranes utvärdering mötte Xlucane™ det primära effektmåttet och inga kliniskt väsentliga skillnader kunde observeras på sekundära effekt och säkerhetsmått.

• Vidare tillkännagav bolaget i februari att dess dotterbolag Primm Pharma blivit kassaflödespositivt genom royalties från utlicensiering av IP och produktionsutrustning till produktionspartnern ICI. Försöken att avyttra dotterbolaget fortsätter och dialog förs löpande med intressenter.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång.

*) Se sidan 9 vid delårsrapporten januari – mars 2022 för mer information om forskning och utvecklingskostnader.


Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 5:e maj 2022 kl 11.00 CET.
Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Webblänk:
Xbrane delårsrapport januari – mars 2022 presentation

Verifieringskod: 304 98 28

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): +44 800 279 66 19

Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): +46 (0) 200 125 160

US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35