Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – mars 2021

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q1

Rapport

Regulatorisk

Svenska

”Under årets första kvartal etablerades ett nytt biotechlabb som möjliggör en snabbare och bredare projektförsörjning av framtida kliniska utvecklingsprojekt. Xbrane kommer därmed att ha kapacitet att initiera ett nytt utvecklingsprojekt per år.”

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – mars för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt första kvartalet 2021

 • Nettoomsättning uppgick till 0 MSEK (0).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,1 MSEK (4,9).
 • EBITDA uppgick till -49,0 MSEK (-50,0*).
 • FoU-kostnader uppgick till 46,0 MSEK (-47,5*) vilket motsvarar 83 procent (84*) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -51,3 MSEK (-51,8*).
 • Resultat per aktie -2,31 SEK (-3,36*).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 239,2 MSEK (84,5).

* Denna period har räknats om på grund av rättelse, se vidare bilaga 1 vid delårsrapporten för effekterna från omräkningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Xbrane omförhandlade i början av januari 2021 ett befintligt licensavtal avseende immateriella rättigheter med Vaxiion Therapeutics.
 • Xbrane ingick i februari 2021 ett icke-bindande avtal med New FaDem avseende avyttring av dotterbolaget Primm Pharma.
 • Anette Lindqvist tillträdde som Chief Financial Officer & Head of Investor Relations i början av januari 2021 och Erik Domines tillträdde som General Counsel i mars 2021.
 • Xbrane etablerade ett nytt utvecklingslaboratorium för biosimilarer på Campus Solna utanför Stockholm i mars 2021.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 6:e maj, 2021 kl 10.00 CET. Se nedan länk och telefonnummer till presentationen:

Länk:
https://edge.media-server.com/mmc/p/eq2kbejf

Standard international: +44 (0) 2071 928 338
UK (Lokalt): +44 (0) 844 481 97 52
UK (Avgiftsfritt): 800 279 66 19

Sweden (Lokalt): +46 (0) 856 618 467
Sweden (Avgiftsfritt): 020 012 51 60

US (Lokalt): +1 646 741 31 67
US (Avgiftsfritt): +1 877 870 91 35

Verifieringskod: 516 34 48