Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – juni 2023

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q2

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

” Ansökan om marknadsföringstillstånd i USA för Ximluci® validerad av FDA.”

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – juni för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt andra kvartalet 2023*
• Nettoomsättning uppgick till 51,1 MSEK (18,9).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3,2 MSEK (8,2).
• EBITDA uppgick till –81,1 MSEK (–28,4).
• FoU-kostnader uppgick till –87,3 MSEK (–52,9)
motsvarande 84 procent (89) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –91,0 MSEK (–33,8).
• Resultat per aktie uppgick till –3,22 SEK (–1,35).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 315,6
MSEK (250,1)

Finansiell översikt första halvåret 2023*
• Nettoomsättning uppgick till 112,9 MSEK (26,2).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 7,3 MSEK (14,2).
• EBITDA uppgick till –129,5 MSEK (–61,3).
• FoU-kostnader uppgick till –145,3 MSEK (–88,9)
motsvarande 81 procent (81) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –149,4 MSEK (–69,9).
• Resultat per aktie uppgick till –5,36 SEK (–2,79).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till
315,6 MSEK (250,1).

*Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2023*
• I början av april kommunicerades att Ximluci® lanserats i de huvudsakliga europeiska marknaderna.

• Xbrane skickade i april in ansökan om marknadsgodkännande för Ximluci® till US Food & Drug Administration, FDA, (USAs motsvarighet till Läkemedelsverket).

• I slutet av april meddelade bolaget också att STADA och Xbrane vunnit ett ramavtal med engelska läkemedelsverket National Health Service (NHS) i Storbritannien avseende leverans av Ximluci®.

• Med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2023 genomförde bolaget i maj månad en riktad nyemission om cirka 125 MSEK2) till en teckningskurs om 73,1 kronor per aktie. I samband med den riktade nyemissionen, ingicks ett bindande avtal med CVI Investments Inc. avseende en finansiering genom konvertiblaobligationer om 250 MSEK.**

• I mitten av juni tillkännagavs att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA accepterat ansökan om marknadsgodkännande (sBLA) för Xbranes biosimilarkandidat till Lucentis® (ranibizumab). Den officiella regulatoriska processen kan därmed inledas med måldatum för beslut om godkännande den 21 april 2024 (Biosimilar User Fee Amendment (BsUFA) datum).

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång*
• I juli tillkännagavs att STADA och Xbrane kommit överens med sin tidigare partner, Bausch + Lomb, att avsluta det kommersiella licensavtalet för Nordamerika. Bausch + Lomb kommer nu fokusera på andra strategiska prioriteringar.

*) Se sidan 8 för mer information.
**) Före transaktionskostnader.

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 29:e augusti 2023 kl 09.00 CET. Se nedan länk till presentationen:

Om du önskar delta via webcasten gå in på länk nedan. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.

Xbrane Biopharma Q2 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Call Access (financialhearings.com)