Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för januari – juni 2022

Delårsrapport

IR

MAR

Nyheter

Q2

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Tillverkning för lansering av Xlucane™ i Europa första kvartalet 2023 påbörjas*

Xbrane Biopharma ABs (publ.) (”Xbrane”) delårsrapport för januari – juni för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt andra kvartalet 2022
• Nettoomsättning uppgick till 15,6 MSEK (2,5).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,4 MSEK (0,4).
• EBITDA uppgick till –28,4 MSEK (–53,8).
• FoU–kostnader uppgick till –52,9 MSEK (–49,9) motsvarande 89 procent2) (84) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –33,8 MSEK (–59,2).
• Resultat per aktie uppgick till –1,35 SEK (–2,67).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 250,1 MSEK (129,3).

Finansiell översikt första halvåret 2022
• Nettoomsättning uppgick till 22,8 MSEK (5,1).
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 17,6 MSEK (2,5).
• EBITDA uppgick till –61,3 MSEK (–100,6).
• FoU–kostnader uppgick till –88,9 MSEK (–95,3) motsvarande 81 procent (84) av totala rörelsekostnader.
• Periodens resultat uppgick till –69,9 MSEK (–110,4).
• Resultat per aktie uppgick till –2,79 SEK (–4,97).
• Likvida medel vid periodens slut uppgick till 250,1 MSEK (129,3).

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

  • Under maj månad meddelades att bolaget dragit tillbaka ansökan om marknadsgodkännande för sin LUCENTIS® biosimilarkandidat efter begäran om kompletterande information från FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket).
  • Per sista juni beskrevs förändring av antal aktier och röster i Xbrane kopplat till ett aktiesparprogram.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I början av juli gavs en uppdatering avseende komplettering och rekommendationer erhållna av FDA. Ansökan planeras till andra halvan av 2022.

*) Tillverkning initieras efter utgång av relevanta patent

Xbrane Biopharma AB bjuder in till telefonkonferens för investerare, analytiker och media den 22:e juli 2022 kl 10.00 CET. Se nedan länk till presentationen:

Presentation av delårsrapport januari – juni 2022