Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2018

Bolagsinformation

Bolagsstämman

IR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Pressmeddelande
2019-02-22

Xbrane Biopharma ABs (publ.) ("Xbrane") bokslutskommuniké för 2018 finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Fjärde kvartalet2018 i sammandrag

 • Nettoomsättning uppgick till 4 896 TSEK (9 535).
 • Bruttomarginalen uppgick till 25% (24).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 305 TSEK (1 788).
 • EBITDA uppgick till -30 336 TSEK (-17 992).
 • FoU-kostnader uppgick till -25 533 TSEK (-17 531) vilket motsvarar 78% (79) av totala rörelsekostnader.
 • Resultatet uppgick till -32 423 TSEK (-19 157).
 • Resultat per aktie uppgick till -5,12 SEK (-3,22).
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 100 972 TSEK (7 903).

Helåret 2018 i sammandrag

 • Nettoomsättning uppgick till 20 485 SEK (20 771).
 • Bruttomarginalen uppgick till 22% (24).
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 99 742 TSEK (2 515) varav 77 325 TSEK avsåg intäkt för det ingånga samarbetsavtalet med STADA för Xlucane och 13 008 TSEK avsåg milstolpebetalning för utlicenseing av Spherotide till CR Pharma.
 • EBITDA uppgick till -6 079 TSEK (-41 988).
 • FoU-kostnader uppgick till -85 827 TSEK (-37 982) vilket motsvarar 78% (79%) av totala rörelsekostnader.
 • Resultatet uppgick till -13 236 TSEK (-44 935).
 • Resultat per aktie -2,13 SEK (-8,28).

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Xbrane presenterade resultatet från en in-vivo-studie genomförd på kaniner som påvisade ekvivalent tolerabilitet och farmakokinetisk profil för Xlucane jämfört med Lucentis®.
 • Ansökan inlämnad till FDA (läkemedelsverket i USA) för start av klinisk studie med Xlucane.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Godkännande erhölls från FDA i USA för initiering av klinisk studie med Xlucane .
 • Martin Åmark, VD, blir även IR-ansvarig i Bolaget då tidigare IR-ansvarig, Susanna Helgesen, även CFO, går på föräldraledighet på deltid. Susanna kvarstår som CFO och ekonomiteamet har därtill utökats med en controllertjänst.
 • Styrelseledamöterna Alessandro Sidoli och Saeid Esmaeilzadeh kommer inte att ställa upp för omval 2019.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE.Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser (corp@avanza.se, +46 (0)8 409 421 20).För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD/IR
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019, som beskrivs enligt ovan.

Xbrane Biopharma AB – Bokslutskommuniké 2018
Pressmedelande – Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké 2018


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire