Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké för 2017

Bokslutskommuniké

Bolagsinformation

Bolagsstämman

Delårsrapport

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2018-02-28

Xbrane Biopharma ABs (publ.) ("Xbrane") bokslutskommuniké för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.

Finansiell översikt fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 9 535 TSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 24% (-).
 • EBITDA uppgick till -17 992 TSEK (-8 106).
 • FoU-kostnader uppgick till 17 531 TSEK (9 843) vilket motsvarar 79% (91) av totala rörelsekostnader.
 • Periodens resultat uppgick till -19 157 TSEK (-8 735).
 • Resultat per aktie -3,22 SEK (-1,85).

Finansiell översikt helåret 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 20 771 TSEK (-).
 • Bruttomarginalen uppgick till 24% (-).
 • EBITDA uppgick till -40 726 TSEK (-25 497).
 • FoU-kostnader uppgick till 37 982 TSEK (23 858) vilket motsvarar 79% (79) av totala rörelsekostnader.
 • Årets resultat uppgick till -44 935 TSEK (-27 769).
 • Resultat per aktie -8,28 SEK (-6,16).
 • Likvida medel vid årets slut uppgick till 7 903 TSEK (31 338).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2017.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Xbrane ingick avtal med BL&H för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Sydkorea.
 • Serendipity Ixora föreslog utdelning av aktieinnehavet till sina aktieägare varefter Serendipity Group (i januari 2018) blev största aktieägare i Xbrane.
 • Xbranes huvudägare Serendipity Group ställde ut en kreditfacilitet på 50 000 TSEK till bolaget.
 • Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, utsågs till medlem av ledningsgruppen.
 • Carlo Colombo, produktionsansvarig för långtidsverkande injicerbara läkemedel som ingår i ledningsgruppen, lämnade in sin avskedsansökan. Rekryteringprocess för tjänsten pågår.

Väsentliga händelser efter årets utgång

 • Xbrane ingick utlicenseringsavtal med CR Pharma för försäljning och marknadsföring av Spherotide i Kina.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna utanför Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08:00.

Xbrane Biopharma Bokslutskommuniké 2017
PM Xbrane Biopharma publicerar bokslutskommuniké 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire