Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2021

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Xbrane Biopharma AB:s årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen inkluderar bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2021.

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Retzius väg 8
171 65 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com