Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2020

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen inkluderar bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2020.

Enligt ESMAs rekommendationer innehåller årsredovisningen även en redogörelse över de operationella och finansiella risker som bolaget ser med hänsyn till Covid-19 pandemin (VD-ord och förvaltningsberättelsen). Xbrane fortsätter följa utvecklingen noga och avser ge uppdaterad information i delårsrapporten för januari-mars som publiceras den 6 maj, 2021.

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Retzius väg 8
171 65 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com.