Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2017

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Svenska

Pressmeddelande
2018-04-27

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:
Xbrane Biopharma AB
Banvaktsvägen 22
171 48 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens
inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har  forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

För mer information vänligen kontakta:
Martin Åmark
VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen
CFO/IR
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Xbrane publicerar Årsredovisning för 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire