XBRANE BIOPHARMA PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR 2022

Årsredovisning

IR

Nyheter

Rapport

Regulatorisk

Svenska

VPML

Xbrane har publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2022. Redovisningen sammanfattar affärsverksamhet, finansiellt resultat samt hållbarhetsarbetet.

” Vi är stolta över vårt samarbete med STADA samt att under 2022 att ha tagit Ximluci®, utvecklad under namnet Xlucane™, från cellinjeutveckling till godkännande och tillverkning, via vår patenterade plattformsteknologi” säger Martin Åmark vd och koncernchef.

Xbrane Biopharma AB:s årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com.
Årsredovisningen inkluderar bolagsstyrningsrapport samt hållbarhetsrapport för 2022 och kommer att distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB
Retzius väg 8
171 65 Solna
Eller via e-mail: ir@xbrane.com

Kontakter
Martin Åmark, VD
M: +46 (0)76 309 37 77
E: martin.amark@xbrane.com
Anette Lindqvist, CFO/IR
M: +46 (0)76 325 60 90
E: anette.lindqvist@xbrane.com

Om oss
Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som tillsammans adresserar 53 miljarder EUR i förväntad årlig peak-försäljning av respektive referensläkemedel. Den ledande biosimilarkandidaten Ximluci® är godkänd i Europa och lanseras under första kvartalet 2023. Xbranes huvudkontor ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern XBRANE. För mer information, besök www.xbrane.com