Xbrane Biopharma presenterar valberedning

IR

Nyheter

Regulatorisk

Svenska

Pressmeddelande

2018-11-26

Enligt de principer för valberedning i Xbrane Biopharma AB ("Bolaget" eller "Xbrane") som antogs på årsstämman den 24 maj 2018 ska valberedningen bestå av upp till fyra ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september 2018. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 17,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2018:

– Ashkan Pouya utsedd av Serendipity Group AB (valberedningens ordförande);
– Paolo Sarmientos utsedd av Paolo Sarmientos; och
– Anders Tullgren, Xbranes styrelseordförande

Styrelseordföranden har kontaktat de åtta största aktieägare i enlighet med principerna för valberedningen varvid två aktieägare tackat ja till att utse ledamöter av valberedningen. Valberedningen består därmed enligt ovan av minst tre ledamöter i enlighet med de av årsstämman antagna principerna.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, www.xbrane.com.

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen för årsstämman år 2019 ända tills den 1 mars 2019. Förslagen kan skickas till följande adress: Xbrane Biopharma AB Valberedning, c/o Xbrane Biopharma AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, Sverige, eller via email: valberedning@xbrane.com.

Xbranes årsstämma kommer hållas i Stockholm den 16 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Tullgren, Styrelseordförande
E: valberedning@xbrane.com

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 20:00.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärnawww.xbrane.com.

Xbrane Biopharma presenterar valberedning


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire