Xbrane Biopharma levererar första batchen av Spherotide till ett värde av 7 MSEK

IR

Nyheter

Svenska

Pressmeddelande
2017-03-27

Xbrane Biopharma har levererat sin första batch av Spherotide till sin partner i Mellanöstern till ett värde av 7 miljoner kronor. Xbrane räknar med att kunna leverera ytterligare minst två batcher av liknande storlek till sin partner i Mellanöstern under 2017.

"Vi är mycket glada över att sälja den första batchen av Spherotide till vår partner i Mellanöstern. Vi har ett nära samarbete med vår partner inför lanseringen av produkten och vi ser med spänning fram emot hur produkten tas emot på den lokala marknaden. ", säger Martin Åmark, Xbrane's VD.

Spherotide är en depåformulering med den aktiva substansen triptorelin och används främst vid behandling av prostatacancer, endometrios och myom. Läkemedlet är baserat på inkapsling av den aktiva substansen i biologiskt nedbrytbara mikrosfärer som bryts ned i kroppen efter injektion och skapar en långtidsverkande effekt.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes certified advisor. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 Mars 2017 kl. 8:00.

Pressmeddelande – Första Spherotide batch


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Xbrane Biopharma AB via Globenewswire